זה אתר בדיקה למרחב שמות המתחם .ישראל.

אנא התעלמו מאתר זמני זה. בקרוב ירד.

בדיקה.ישראל

Staging

עם זאת, ההודעה הזו מובאת מאתר איגוד האיטרנט הישראלי.

מועד ההשקה שתוכנן על ידי איגוד האינטרנט הישראלי למרחב ".ישראל", יועד ל-05.09.22, אולם ההטמעה הנדרשת לפעילות תקינה של המרחב ע"י יצרני הדפדפנים העולמיים:Google (Chrome), Microsoft (Edge), Mozilla (Firefox), Apple (Safari) ו-Samsung, לא תתבצע עד למועד ההשקה המתוכנן.

כדי לוודא שכלל משתמשי הדפדפנים השונים ייהנו משימוש תקין ומיידי במרחב המדינתי החדש בעברית, הוחלט לשנות את מועד פתיחת המרחב עד שתסתיים ההטמעה הנדרשת.

זאת, בהתאם לעקרונות היסוד של פעולת מרשם שמות המתחם בישראל, הפתוח לכלל ציבור הגולשים.ות כמרחב שוויוני לכלל המשתמשים.ות באינטרנט הישראלי.

האיגוד ממשיך לפעול במרץ מול יצרני הדפדפנים העולמיים, כדי לוודא את הטמעת התמיכה במרחב המדינתי ".ישראל" במערכות שלהם עם קבלת לוח זמנים מדוייק לנושא הטמעת המרחב החדש בקרב כלל הדפדפנים המרכזיים, יפרסם האיגוד מועד חדש להשקה.

עמוד 2